ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
30 พฤศจิกายน 2566