ข่าวล่าสุด

icon arrow

image
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการฯ

image
สมัครงาน/ สมัครคัดเลือก

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ และแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กำหนดวันเวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือกและบรรจุ

image
ข่าวสาร

รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานยานพาหนะ งานสารบรรณ จำนวน 1 ตำแหน่ง

image
ข่าวสาร

รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ ช่างเทคนิค งานอาคารสถานที่ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง